Polityka prywatności SERWISU INTERNETOWEGO 100lat.pl

I. Informacje ogólne

a. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług serwisu 100lat.pl.

b. Wszystkie powierzone nam dane osobowe są chronione przez wewnętrzne procedury i zabezpieczenia systemu, które zapobiegają możliwości udostępnienia osobom nieupoważnionym.

c. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002r., a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II. Zasady i główne założenia

a. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu www.100lat.pl dobrowolnie wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie może spowodować ograniczony dostęp do funkcji serwisu oraz brak możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

b. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

c. Każdy Użytkownik ma prawo do aktualizacji danych osobowych oraz całkowitego usunięcia swoich danych. Usługodawca ma obowiązek usunięcia wszelkich informacji w przypadku wpłynięcia wniosku Użytkownika.

d. Serwis 100lat.pl pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

e. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania umowy, w szczególności w celu świadczenia usług w serwisie 100lat. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, za zgodą Użytkownika, w celach marketingowych:

Facebook:

  1. Id użytkownika,
  2. Imię i nazwisko,
  3. Adres email,
  4. Data urodzenia,
  5. Miejsce zamieszkania,
  6. Miejsce pochodzenia

III. Administrator danych osobowych

a. Administratorem serwisu 100lat.pl jest spółka pod firmą 100lat.pl Sp. z o.o., ul. Kodeńska 11, 21-550 Lebiedziew, NIP 537-240-65-34.

IV. Postanowienia końcowe

a. Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz aktualizacji Polityki Prywatności serwisu 100lat w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie naszych Klientów. Może być to spowodowane rozwojem technologicznym oprogramowania, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub świadczenia usług drogą elektroniczną.